RODO. Przetwarzanie danych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO - ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

1. Twoje dane przetwarza operator serwisu smartsolar.pl - smartsolar.pl Sp. z o.o., Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, biuro@smartsolar.pl, który jest administratorem Twoich danych osobowych w celu:

- zawierania z klientami za pośrednictwem serwisu www, umów sprzedaży instalacji fotowoltaicznych;

- realizacji dostawy i montażu instalacji przez smartsolar.pl i partnerów smartsolar.pl Sp. z o.o., którzy przetwarzają Twoje dane na podstawie umów powierzenia;

- zgłaszania instalacji do Operatorów Siedzi Dystrybucyjnych wraz z kompletem wymaganych dokumentów oraz Twoich danych pozyskiwanych w procesie;

2. Twoje dane będą przechowywane i przetwarzane przez smartsolar.pl Sp. z o.o. i jej partnerów w związku z wykonywaniem zawartej Umowy sprzedaży przez okres Umowy współpracy  z partnerami w sposób w pełni zautomatyzowany, z wyłączeniem profilowania.

3. smartsolar.pl Sp. z o.o. zapewnia Ci dostęp do Twoich danych w zakresie ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia lub przeniesienia.

4. W przypadku naruszenia poufności przetwarzania Twoich danych masz prawo do złożenia skargi na podmiot przetwarzający do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Umów się na rozmowę

Dziękujemy! Wkrótce skontaktuje się z Tobą nasz Konsultant.

Wystąpił bład podczas wysyłania wiadomości

Nasz adres

Napisz do nas