POLITYKA PRYWATNOŚCI SMARTSOLAR.PL

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy zasad (“Zasady”) w jaki sposób są gromadzone i wykorzystywane informacje umożliwiające identyfikację podawane przez Użytkownika (“Użytkownik”)  firmie TXM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, 00 - 113 Warszawa działającej pod nazwą handlową smartsolar.pl (“smartsolar.pl") stosowanych na stronach internetowych http://smartsolar.pl (“Witryna”). 

W zasadach tych opisano również dostępne możliwości wyboru dotyczące korzystania przez nas z informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika, a także sposoby uzyskiwania do nich dostępu i ich aktualizacji.


smartsolar.pl SZANUJE PRYWATNOŚĆ UŻYTKOWNIKA
smartsolar.pl otrzymał Pieczęć Ochrony Danych Osobowych przyznawaną przez organizację TRUSTe. Oznacza ona, że Zasady ochrony danych osobowych i praktyki firmy w tym zakresie zostały poddane ocenie pod kątem zgodności z wymaganiami programu firmy TRUSTe, w tym przejrzystości, odpowiedzialności i możliwości wyboru w zakresie zbierania i wykorzystywania informacji umożliwiających identyfikację Użytkownika.  

Zasady ochrony danych osobowych obejmują witrynę http://smartoslar.pl oraz naszą aplikację mobilną. Program firmy TRUSTe nie obejmuje informacji, które mogą być zbierane przez oprogramowanie do pobrania.  Misja firmy TRUSTe, jako niezależnej strony trzeciej, polega na zwiększaniu zaufania w sieci wśród odbiorców i organizacji z całego świata dzięki czołowej pozycji znaku zaufania ochrony danych osobowych oraz nowatorskim rozwiązaniom w dziedzinie budowania zaufania.  W razie pytań lub skarg dotyczących Zasad ochrony danych osobowych lub praktyk w tym zakresie można kontaktować się z nami pod adresem julia@smartoslar.pl lub zadzwonić pod numer  +48221005407.  Jeśli nasza odpowiedź nie spełni wymagań Użytkownika, powinien on skontaktować się z firmą TRUSTe.

smartsolar.pl dokłada najwyższej zawodowej stranności w zakresie przestrzega postanowień ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 roku, poz.883) w związku ze zbieraniem, wykorzystywaniem i przechowywaniem danych osobowych pochodzących z  krajów członkowskich Unii Europejskiej. 
smartsolar.pl potwierdza, że przestrzega ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 roku, poz.883) dotyczących powiadamiania, wyboru, dalszego transferu, bezpieczeństwa, integralności danych, dostępu i egzekwowania postanowień.

Aby dowiedzieć się więcej na temat ustawy z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 roku, poz.883) odwiedź stronę: http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330883

Pomijając przypadki opisane w niniejszych Zasadach, nie będziemy udostępniać innym osobom żadnych informacji o Użytkowniku bez jego wyraźnej zgody.


Zbieranie i wykorzystywanie informacji
W naszej Witrynie i aplikacji mobilnej są wykorzystywane formularze, w których Użytkownik podaje nam dane do kontaktu (w tym imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail), aby składać zamówienia, prosić o informacje i pomoc techniczną, a także wyrażać opinie o produktach. 

W przypadku niektórych usług możemy również poprosić o podanie numeru karty kredytowej, numeru NIP lub innych informacji finansowych. Następnie tworzymy numer konta Użytkownika.

Otrzymujemy i przechowujemy wszelkie informacje wprowadzane przez Użytkownika w naszej Witrynie lub aplikacji mobilnej lub przekazywane nam w inny sposób, w tym za pomocą poczty e-mail, telefonu lub przy użyciu innych metod komunikacji z naszym Biurem Obsługi Klienta. Jeśli Użytkownik kontaktuje się z nami w celu uzyskania pomocy technicznej, informację na temat udzielonej pomocy zamieszczamy w wewnętrznym rejestrze.

Informacje Użytkownika wykorzystujemy, aby kontaktować się z nim w związku realizacją zamówienia,  ze zmianami funkcjonalności naszych produktów, naszej Witryny lub aplikacji mobilnej, nowymi usługami smartsolar.pl i ofertami specjalnymi, które naszym zdaniem będą korzystne dla Użytkownika. Jeśli Użytkownik wolałby nie otrzymywać tych informacji, powinien zapoznać się z poniższą sekcją „Aktualizacja informacji Użytkownika”, w której można znaleźć informacje na temat sposobu zmiany preferencji.

Możemy również korzystać z informacji Użytkownika, aby przedstawić ofertę pod wspólną marką z naszymi partnerami. Jeśli zbieramy informacje uzyskane od Użytkownika w związku z ofertą pod wspólną marką, w momencie zbierania wyraźnie określamy, kto gromadzi informacje i czyje oświadczenie o ochronie danych osobowych ma zastosowanie.

Informacje na temat Użytkownika zebrane w naszej Witrynie lub ze statystyk aplikacji mobilnej (na przykład adres IP Użytkownika lub dane o systemie operacyjnym urządzenia) wykorzystujemy do diagnozowania problemów z naszym serwerem lub do zarządzania naszą Witryną i aplikacją mobilną. Na podstawie danych zbieramy także informacje demograficzne, aby umożliwić doskonalenie naszej Witryny i aplikacji mobilnej oraz uprzyjemnić przeglądanie stron i zakupy. Nie jest to związane z żadnymi informacjami umożliwiającymi identyfikację, chyba że takie dane są niezbędne do zapobiegania oszustwom lub nadużyciom w naszym systemie.

W naszej Witrynie i aplikacji mobilnej są wykorzystywane pliki cookie w celu uaktualniania Koszyka na zakupy i pokwitowań Użytkownika. Pliki cookie wykorzystujemy do identyfikacji Użytkownika, aby nie musiał logować się w naszej Witrynie lub aplikacji mobilnej przy każdej wizycie. Pliki cookie są połączone z numerem klienta powiązanym z danymi na koncie Użytkownika.

W ramach naszej aplikacji mobilnej korzystamy z technologii śledzenia, takich jak:  kody CI (śledzenie kliknięć), ISC (śledzenie źródeł) i ITC (kody śledzące elementy, dołączane do zakupów na poziomie elementu i używane do określania, gdzie w aplikacji dodano produkt).  

Nasza aplikacja mobilna automatycznie gromadzi informacje o systemie operacyjnym urządzenia, modelu telefonu, wersji aplikacji i identyfikatorze urządzenia oraz przydzielony użytkownikowi numer klienta.  Przekazujemy te dane z powrotem do naszych usług internetowych smartsolar.pl.  

Te wyniki nie są udostępniane stronom trzecim i wykorzystuje się je wyłącznie do podejmowania decyzji dotyczących terminu wycofania wersji systemu operacyjnego/zestawów SDK oraz określenia charakterystyki najważniejszych użytkowników, aby umożliwić optymalizację naszej aplikacji pod kątem tych typów użytkowników. 

W żadnym momencie podczas pobierania przez Użytkownika naszej aplikacji mobilnej lub usług nie prosimy o podawanie żadnych informacji lokalizacyjnych z urządzenia mobilnego, nie uzyskujemy do nich dostępu ani ich nie śledzimy.  Nie łączymy informacji umożliwiających identyfikację podawanych przez Użytkownika w ramach naszej aplikacji mobilnej z żadnymi używanymi przez nas technologiami śledzenia.

Ta Witryna i nasza aplikacja mobilna mogą zawierać łącza do innych witryn. Niestety smartsolar.pl nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące ochrony danych osobowych ani zawartość takich witryn.


Zabezpieczenia
W tej Witrynie zastosowano środki bezpieczeństwa chroniące przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem oraz zmianą informacji pozostających pod naszą kontrolą.  Gdy Użytkownik wprowadza informacje poufne (np. numer karty kredytowej) w naszych formularzach zamówienia, szyfrujemy transmisję tych informacji za pomocą technologii SSL.

Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów ochrony przesyłanych do nas danych osobowych, zarówno podczas transmisji, jak i po ich otrzymaniu.  Jednakże żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda przechowywania danych elektronicznych nie jest w 100% bezpieczna.  W związku z tym nie możemy zagwarantować ich pełnego bezpieczeństwa.


Wysyłanie wiadomości e-mail
Z poczty e-mail korzystamy w celu komunikacji z Użytkownikiem, potwierdzania złożonych przez niego zamówień oraz wysyłania żądanych informacji. Oferujemy także łącza e-mail, np. na naszej stronie internetowej “O nas” lub “Wirtualne Biuro Obsługi Klienta”, aby umożliwić bezpośredni kontakt z nami. Staramy się niezwłocznie odpowiadać na wiadomości od użytkowników.

Informacje, które Użytkownik do nas przesyła, mogą być przechowywane i wykorzystywane w celu poprawy funkcjonowania tej Witryny oraz doskonalenia naszej aplikacji mobilnej i naszych produktów lub mogą być przeglądane i usuwane.


Dostawcy zewnętrzni
Możemy czasami przekazywać informacje na temat Użytkownika stronom trzecim w związku ze świadczeniem różnych usług w naszym imieniu, takich jak obsługa livechat, obsługa płatności kartami kredytowymi, obsługa reklam, przeprowadzanie konkursów lub ankiet, wykonywanie analiz naszych produktów lub struktury demograficznej klientów, wysyłka towarów lub usług, a także zarządzanie relacjami z klientami. 

Udostępniamy tylko te informacje o Użytkowniku, które są niezbędne stronom trzecim do świadczenia żądanej usługi. Firmy te nie mogą do żadnych dodatkowych celów zatrzymywać, udostępniać, przechowywać ani wykorzystywać informacji pozwalających na identyfikację Użytkownika.

W przypadku, gdy do obsługi reklam w naszym imieniu zatrudniamy zewnętrzne firmy reklamowe, mogą one używać plików cookie i tagów akcji (znanych także jako jednopikselowe pliki GIF lub sygnały nawigacyjne w sieci Web) w celu pomiaru efektywności reklam. Wszelkie informacje gromadzone przez te strony trzecie za pomocą plików cookie i tagów akcji są w pełni anonimowe. 


Narzędzie Google Analytics
Korzystamy z narzędzia “Google Analytics” w celu zbierania informacji o użytkowaniu niniejszej Witryny, np. o częstotliwości odwiedzin Witryny przez użytkowników, o odwiedzanych stronach i o innych witrynach odwiedzanych przed przejściem do tej Witryny.  W narzędziu Google Analytics jest gromadzony tylko adres IP przydzielony Użytkownikowi w dniu jego wizyty w Witrynie, a nie jego imię i nazwisko czy inne informacje umożliwiające identyfikację. 

Narzędzie Google Analytics podłącza na stałe plik cookie do przeglądarki Użytkownika, aby identyfikować go jako unikatowego użytkownika podczas następnej wizyty w tej Witrynie.  Tego pliku cookie nie może używać nikt oprócz firmy Google, Inc.  Informacje wygenerowane przez plik cookie zostaną przesłane do firmy Google, a następnie będą przechowywane na jej serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Informacje uzyskane z narzędzia Google Analytics wykorzystujemy wyłącznie w celu doskonalenia usług oferowanych w tej Witrynie.  Nie łączymy informacji zebranych przy użyciu narzędzia Google Analytics z informacjami umożliwiającymi identyfikację. 

Możliwości wykorzystania i udostępniania przez firmę Google informacji na temat wizyt Użytkownika w tej Witrynie zgromadzonych przez narzędzie Google Analytics są ograniczone przez Politykę prywatności firmy Google.’  Użytkownik może uniemożliwić narzędziu Google Analytics rozpoznanie go podczas kolejnych wizyt w niniejszej Witrynie, wyłączając plik cookie narzędzia Google Analytics w swojej przeglądarce.


Tylko dla użytkowników monitoringu zużycia energii
Monitoring zużycia energii obejmuje usługę Google Places API.   Możliwości wykorzystywania i udostępniania przez firmę Google informacji zbieranych przez usługę Google Places API reguluje  Polityka prywatności firmy Google.


Uzupełnienie informacji
W celu udostępnienia Użytkownikowi określonych usług możemy czasami uzupełniać przesłane przez niego informacje umożliwiające identyfikację informacjami pochodzącymi od stron trzecich (np. informacjami od naszych partnerów strategicznych, usługodawców lub firmy pocztowej).  Ma to na celu udoskonalenie obsługi użytkowników, dostosowanie naszych produktów i usług do ich potrzeb oraz zaoferowanie im możliwości zakupu produktów lub usług, które według nas mogłyby ich zainteresować.


Konkursy/ankiety
Co jakiś czas możemy zapewnić Użytkownikowi możliwość wzięcia udziału w konkursach lub ankietach. Jeśli Użytkownik zdecyduje się wziąć w nich udział, możemy poprosić o podanie informacji umożliwiających identyfikację. Uczestnictwo w tych konkursach i ankietach jest całkowicie dobrowolne, dlatego Użytkownik może zdecydować, czy chce ujawnić żądane informacje, czy nie. 

Zwykle wymagane informacje obejmują dane do kontaktu (np. imię i nazwisko oraz adres), a także informacje demograficzne (np. kod pocztowy i wiek — uczestnik musi mieć ukończone 18 lat). 

Wykorzystujemy te informacje do powiadamiania zwycięzców konkursów i zdobywców nagród, do monitorowania ruchu w naszej Witrynie oraz do jej personalizacji.
Do przeprowadzenia tych ankiet lub konkursów możemy zatrudnić zewnętrznego usługodawcę. W takim przypadku ta firma nie będzie mogła wykorzystywać informacji umożliwiających identyfikację naszych użytkowników do żadnych innych celów. Informacji umożliwiających identyfikację, które otrzymujemy od Użytkownika przy okazji konkursu lub ankiety, nie ujawniamy innym stronom trzecim, chyba że wcześniej poinformujemy Użytkownika o tym fakcie i uzyskamy stosowną zgodę.


Reklamy ukierunkowane 
smartsolar.pl może prezentować naszym klientom ukierunkowane oferty w oparciu o informacje o produktach, z których obecnie korzystają.  Te oferty będą wyświetlane jako różne banery produktów.  W ramach tych banerów produktów nie są zbierane ani udostępniane zewnętrznym firmom reklamowym żadne dane osobowe ani dane określające położenie geograficzne w celu stworzenia profilu aktywności Użytkownika.


Usługa “Powiadom znajomego”
Jeśli Użytkownik postanowi skorzystać z naszej usługi polecającej w celu poinformowania znajomego o naszej Witrynie lub aplikacji mobilnej, prosimy Użytkownika o podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail znajomego. smartsolar.pl automatycznie wyśle do znajomego jednorazową wiadomość e-mail z zaproszeniem do odwiedzenia naszej Witryny. smartsolar.pl przechowuje te informacje wyłącznie w celu wysłania tej jednorazowej wiadomości e-mail. 

Znajomy może skontaktować się z smartsolar.pl pod adresem julia@smartsolar.pl, aby zażądać usunięcia tych informacji z naszej bazy danych.


Co stanie się z moimi informacjami umożliwiającymi identyfikację, jeśli zlikwiduję Konto smartsolar.pl?
Po zlikwidowaniu konta smartsolar.pl Użytkownika (dobrowolnym lub nie) wszelkie informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika otrzymują status „nieaktywne” w naszych odpowiednich bazach danych. Jednak  dezaktywacja konta Użytkownika nie oznacza, że jego informacje umożliwiające identyfikację zostały całkowicie usunięte z naszej bazy danych. Informacje umożliwiające identyfikację Użytkownika zostaną przez nas zachowane i będą w razie potrzeby wykorzystywane w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów lub egzekwowania postanowień naszych umów.


Aktualizacja informacji Użytkownika 
Użytkownik może w dowolnym momencie zmieniać, aktualizować lub dezaktywować informacje dotyczące konta lub zrezygnować z otrzymywania informacji od nas lub naszych partnerów. 

Informacje dotyczące konta Użytkownika lub preferencji związanych z kontaktem można zmieniać i modyfikować na kilka sposobów.

i. Użytkownik może wysłać wiadomość e-mail na adres julia@smartsolar.pl
ii. Użytkownik może odwiedzić swoje Konto online
iii. Korespondencję do smartsolar.pl można wysyłać na poniższy adres pocztowy:
smartsolar.pl, TXM Sp. z o.o., Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
iv. Można do nas zadzwonić pod numer: +48 22 100 54 07
v. Można wysłać do nas faks pod numer: +48 22 100 54 08

W ciągu trzydziestu (30) dni odpowiemy na żądanie dostępu, zmiany lub dezaktywacji informacji Użytkownika. 


Przesyłanie danych za granicę
Jeśli Użytkownik odwiedza tę Witrynę z kraju innego niż jeden z krajów, w których są zlokalizowane nasze serwery, komunikacja może skutkować przesyłaniem informacji między państwami.  Odwiedzając tę Witrynę i komunikując się z nami drogą elektroniczną, Użytkownik wyraża zgodę na takie przesyłanie.


Przestrzeganie i egzekwowanie prawa
Współpracujemy z urzędnikami państwowymi, organami ochrony porządku publicznego i podmiotami prywatnymi w celu egzekwowania i przestrzegania prawa. Ujawnimy urzędnikom państwowym lub organom ochrony porządku publicznego lub podmiotom prywatnym wszelkie informacje o Użytkowniku, które według naszego własnego uznania będą konieczne lub właściwe, aby odpowiedzieć na roszczenia i procedurę prawną (w tym bez ograniczeń wezwania sądowe), aby chronić własność i prawa nasze lub strony trzeciej, zapewnić bezpieczeństwo ogółu społeczeństwa bądź jakiejkolwiek osoby lub aby uniemożliwić lub powstrzymać działalność, którą uznamy za niezgodną z prawem lub nieetyczną. Informacje Użytkownika udostępnimy również w zakresie wymaganym przez przepisy, regulacje i zasady ICANN.

W zakresie przewidzianym przez obowiązujące prawo podejmiemy odpowiednie kroki, aby poinformować Użytkownika o konieczności przekazania danych osobowych osobom trzecim w ramach procesu prawnego.


Zmiany naszych praktyk
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Zasad ochrony danych osobowych w dowolnym momencie. Jeśli postanowimy zmienić nasze Zasady ochrony danych osobowych, zamieścimy te zmiany w niniejszych Zasadach oraz we wszystkich innych miejscach, które uznamy za odpowiednie, aby Użytkownik miał świadomość, jakie informacje zbieramy, w jaki sposób je wykorzystujemy oraz w jakich okolicznościach je ujawniamy (jeśli ma to miejsce).

Jeśli wprowadzamy istotne zmiany do tych Zasad, powiadamiamy o tym Użytkownika za pomocą poczty e-mail lub informacji na naszej stronie głównej przynajmniej trzydzieści (30) dni przed ich wprowadzeniem.


Regulamin energomat.pl
W przypadku założenia Konta energomat.pl mają zastosowanie niniejsze Zasady ochrony danych osobowych łącznie z zapisami Regulaminu serwisu energomat.pl


Kontakt z naszą Witryną
W razie pytań dotyczących naszych Zasad ochrony danych osobowych, praktyk stosowanych w tej Witrynie lub naszej aplikacji mobilnej bądź obsługi tej Witryny lub naszej aplikacji mobilnej Użytkownik może skontaktować się z nami pod adresem:

smartsolar.pl
TXM Sp. z o.o.
Emilii Plater 53
00 - 113 Warszawa

Umów się na rozmowę

Dziękujemy! Wkrótce skontaktuje się z Tobą nasz Konsultant.

Wystąpił bład podczas wysyłania wiadomości

Nasz adres

Napisz do nas